Abonamente companii

Servicii medicale decontate

Pentru companii

PRET 2 EURO/LUNA/ANGAJAT

Servicii medicale de medicina muncii                                                                                  ...extinde

* Examen medicina muncii conform legislatiei in vigoare (examen medical la angajarea in munca, control medical periodic, examen medical la reluarea activitatii)

* Efectuarea tuturor investigatiilor medicale in functie de fisa de identificare a factorilor de risc profesional si a fisei de solicitare a examenului medical;

* Raportul de evaluare a factorilor de risc in cazul angajatelor insarcinate, conform OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

* Intocmirea fiselor de aptitudine;

* Vizarea concediilor medicale (eliberarea de adeverinte medicale privind intocmirea corecta a certificatelor medicale);

* Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie, afectiuni cronice;

* Consilierea angajatorului privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitatea substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinind seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa;

* Consilierea angajatorului privind elaborarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;

* Efectuarea investigatiilor medicale la sediul societatii dumneavoastra, in cazul in care aceasta dispune de spatii special amenajate, cu respectarea conditiilor de igiena impuse de legislatia sanitara in vigoare;

* Participarea medicului de medicina muncii la sedintele CSSM.

Acces nelimitat la medicul de medicina interna din cadrul clinicii                                              ...extinde

Explorari functionale anual                                                                                               ...extinde

* E.K.G. cu interpretare

* Ecografie abdomen superior

* Ecografie abdomen inferior

Vaccinare antigripala, antihepatita B etc. (exclusiv costul vaccinului)                                       ...extinde

DISCOUNT 15% pentru alte servicii medicale                                                                      ...extinde

* DISCOUNT 15% pentru celelalte consultatii medicale, explorari functionale si analize de laborator care nu sunt acoperite de acest abonament (exclusiv servicii de RMN, CT, radiologie, chirurgie estetica, alte interventii chirurgicale);

DISCOUNT 10% pentru procedurile de fizioterapie si recuperare medicala                               ...extinde