Servicii medicale decontate CAS

Analize de laborator

În cadrul centrului  medical BIO TERRA MED (Grivița și Primăverii), pacienții pot beneficia de analize de laborator pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Disponibilitate: în limita fondurilor alocate lunar de CAS.

Program recoltare analize de laborator:
Luni – Vineri: 08.00 – 11:00

Servicii medicale decontate CAS - Laborator analize medicale

Cardiologie

Consultație de Cardiologie și EKG cu interpretare, pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medic:

Dr. Ruxandra Negoi, medic specialist cardiologie, Asistent universitar, Doctor în Științe medicale

Programari: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Disponibilitate: în limita fondurilor alocate lunar de CAS.

Servicii medicale decontate CAS -Cardiologie Bio Terra Med

Dermatologie

Consultație și tratamente de Dermatologie pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medici și programări online:

Dr. Teodora Predescumedic specialist Dermatologie și Estetică medicală

Dr. Horia Beți, medic primar Dermatologie-Venerologie

Programari telefonice: 0724.262.110 / 0774.022.961

Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale decontate CAS - Dermatologie

Diabet, Nutriție și Boli metabolice

Consultațiile decontate au loc la Bio Terra Med Grivița.

Pentru acestea trebuie să aveți bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

Medic:

Dr. Clarisa Păun – medic primar

Programări: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Endocrinologie

Pacientii pot beneficia de consultatie de Endocrinologie, precum și de alte servicii medicale endocrinologice – cu decontare CAS.

Pentru acestea trebuie să aveți bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

Medic:

Dr. Andreea Theodoru – medic specialist Endocrinologie.

Programări: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

endocrinologie

Oftalmologie

Consultatie de Oftalmologie și:

 • biomicroscopie,
 • gonioscopie,
 • oftalmoscopie,
 • tonometrie,
 • pahimetrie corneeană,
 • determinarea refracției,

precum și de alte servicii medicale oftalmologice

 • extracție de corpi străini,
 • incizia glandei lacrimale și a sacului lacrimal,
 • injectare subconjuctivală de medicamente,
 • tratamentul plăgilor

pe baza de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medici:

Dr. Lavinia Taină – medic specialist Oftalmologie

Dr. Radu Malciolu – medic specialist Oftalmologie

Programări: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale decontate CAS - Oftalmologie

O.R.L.

Consultatie de ORL, precum și de alte servicii decontate: 

 • audiogramă
 • tamponament anterior sau posterior
 • extracție corpi străini
 • examinare ORL cu mijloace optice
 • toaletă auriculară
 • aerosoli
 • infiltrații nervoase regionale

pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medic:

Dr. Alina Anghel – medic specialist ORL

Programari: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale ORL decontate CAS - ORL

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR

EXTRAS DIN LEGEA NR. 95 / 2006

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.
Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătaății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice, și se aprobă prin hotarâre a Guvernului.
Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevazut la lit. a);
c) criteriile și standardele calității pachetului de servicii; 
d) alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
f) internarea și externarea bolnavilor;
g) măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
h) condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguraților;
k) coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asigurații au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
i) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul și tratamentul;
n) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
e) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevăzute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

Un comentariu la „Servicii medicale decontate”

Comentariile sunt închise.

Item added to cart.
0 items - 0,00 lei