Servicii medicale decontate CAS

Analize de laborator

În cadrul centrului  medical BIO TERRA MED (Grivița și Primăverii), pacienții pot beneficia de analize de laborator pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Disponibilitate: în limita fondurilor alocate lunar de CAS.

Program recoltare analize de laborator:
Luni – Vineri: 08.00 – 11:00

Servicii medicale decontate CAS - Laborator analize medicale

Cardiologie

În cadrul centrului  BIO TERRA MED, pacienții pot beneficia de consultație de cardiologie și EKG cu interpretare, pe baza de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați in contract cu CAS.

Medic:

Dr. Ruxandra Negoi, medic specialist cardiologie, Asistent universitar, Doctor în Științe medicale

Programari: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Disponibilitate: în limita fondurilor alocate lunar de CAS.

Program recoltare analize de laborator:
Luni – Vineri: 08.00 – 11:00

Servicii medicale decontate CAS -Cardiologie Bio Terra Med

Dermatologie

Pacienții pot beneficia de consultație și tratamente de Dermatologie pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medici și programări online:

Dr. Teodora Predescumedic specialist Dermatologie și Estetică medicală

Dr. Horia Beți, medic primar Dermatologie-Venerologie

Programari telefonice: 0724.262.110 / 0774.022.961

Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale decontate CAS - Dermatologie

Endocrinologie

Pacientii pot beneficia de consultatie de Endocrinologie, precum și de alte servicii medicale endocrinologice – cu decontare CAS.

Pentru acestea trebuie să aveți bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

 

Medici:

Dr. Andreea Theodoru – medic specialist Endocrinologie.

Programări: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

endocrinologie

Oftalmologie

Pacientii pot beneficia de consultatie de Oftalmologie:

 • biomicroscopie,
 • gonioscopie,
 • oftalmoscopie,
 • tonometrie,
 • pahimetrie corneeană,
 • determinarea refracției,

precum și de alte servicii medicale oftalmologice

 • extracție de corpi străini,
 • incizia glandei lacrimale și a sacului lacrimal,
 • injectare subconjuctivală de medicamente,
 • tratamentul plăgilor

pe baza de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medici:

Dr. Lavinia Taină – medic specialist Oftalmologie

Dr. Radu Malciolu – medic specialist Oftalmologie

Programări: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale decontate CAS - Oftalmologie

O.R.L.

Pacienții asigurați CAS pot beneficia de consultatie de ORL, precum și de alte servicii decontate: 

 • audiogramă
 • tamponament anterior sau posterior
 • extracție corpi străini
 • examinare ORL cu mijloace optice
 • toaletă auriculară
 • aerosoli
 • infiltrații nervoase regionale

pe bază de bilet de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist aflați în contract cu CAS.

Medic:

Dr. Alina Anghel – medic specialist ORL

Programari: 0724.262.110 / 0774.022.961
Calea Griviței Nr. 3, Sector 1 București

Servicii medicale ORL decontate CAS - ORL

Extras din Legea nr. 95 / 2006

Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet    de servicii de baza, cuprinzand servicii medicale preventive si curative, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale.
Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut la lit. a);
c) criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii; <
d) alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;
f) internarea si externarea bolnavilor;
g) masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;
h) conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguratilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si a contractului-cadru;
b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
k) sa beneficieze de dispozitive medicale;
l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

Translate

BTM Primăverii – 0723.341.001

BTM Grivița – 0724.262.110 / 0774.022.961

BIO TERRA MED S.R.L.
J40/3308/2001 C.U.I: 13798304
Iban: RO87INGB0000999904552137 BANCA: ING Bank. Cap. social: 1215000 lei

© Bio Terra Med 2016